4. CYKLUS
TEORETICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLIČKY SUR
 
18.2.2018

Informace pro frekventanty 4.cyklu teoretického vzdělávání

Jarní zkouškový termín byl stanoven na 19.května 2018.  Zkoušejícími budou doc. Kamil Kalina a PhDr. Jiří Libra. Zkoušky budou probíhat na Klinice adiktologie 1.LF UK a VFN, Apolinářská 4 (hlavní budova kliniky, 2. patro) od 9 hod. Pokud by nastala změna, informace budou rozeslány s dostatečným předstihem. Žádáme frekventanty, kteří mají o zkoušku zájem, aby dodržovali pravidla studijního řádu teoretického vzdělávání.

 
16.8.2017
Závěrečné zkoušky 4.cyklu Školičky
Závěrečné zkoušky teoretického vzdělávání 4.cyklu Školičky SUR se budou konat 4.11.2017. Místo a hodina konání budou upřesněny s dostatečným časovým předstihem. Studijní řád a okruhy ke zkoušce jsou k dispozici níže a byly rozeslány frekventantům mailem.
 
15.3.2017
Zkušební řád a informace k závěrečným pracím
Zkušební řád závěrečné zkoušky pro 4. cyklus (ke stažení)
Informace k závěrečným pracím (ke stažení)
 
21.4.2015
4. KV teoretického vzdělávání
4. KV teoretického vzdělávání v psychodynamicky orientované psychoterapii Školička
SUR se bude konat 16.-17.5.2015 ve Vondráčkově posluchárně, Psychiatrická klinika VFN Praha, Ke Karlovu 11,
Praha 2.
 
18.8.2013
Informace pro frekventanty 4.cyklu Školičky 
Informace pro frekventanty 4. cyklu teoretického vzdělávání Školička SUR ke stažení zde.
________________________________________________________________________________________________