ZÁKLADNÍ DOKUMENTY


Základní dokumenty ke stažení:

Akreditace MŠMT

Akreditace České psychoterapeutické společnosti

Akreditační spis 2012

Etické zásady České společnosti pro psychoterapii

Etické zásady SUR

Preambule stanov o.s. SUR z roku 1999

Stanovy (nové znění schválené 5/2016)